11. den

04.03.2018 14:01
Jelikož přežití je náročná akce, byl ještě i dnešní den v klidném duchu. Večerní hlídky tábora si rozdělili vedoucí, aby se dětem dostalo dostatečného odpočinku.
 
V dopoledních hodinách obě akademie dospávali, aby nabrali dostatek sil a program byl velice volný.
 
Po obědě probíhaly malé turnaje ve vybíjené, kdy se zapojili i všichni vedoucí. Po hrách se každá četa se svým vedoucím mohla jít smočit do místní řeky Střely.
 
Po večeři se jídelna proměnila v taneční parket a mohla začít diskotéka. Dětem byla lehce posunuta večerka, aby si mohli dosyta zařádit.
 

 

 

 

 

Fotky ze dne